Aktuálně

Foto z veřejné brigády

Brigáda 5. a 6.2.2022: Za pomoci sponzorské mechanizace se odstranily zbytky oplocení strážního domku. S velkým sebeobětováním jednotlivců byl z okolí domku odstraněn komunální odpad, který tam za poslední měsíce nahromadil místní bezdomovec. Dočistily se výběhy na železničním mostu, natřela se část prken ve skladišti a byla opravena i poškozená střecha. Děkujeme za velkou účast

První letošní brigáda se povedla

V neděli 9.1.2022 proběhla první veřejná brigáda roku 2022, tentokrát na Habřinské Stráni. I přes značnou nepřízeň počasí se zúčastnilo 16 lidí. Upravil se spolkový pozemek v délce 80m. Z brigády byla pořízena obrazová i rozhlasová reportáž pracovníky ČTK. Děkuji vše zúčastněným za odvedenou práci.

Jedem dál i v roce 2022

Děkuji všem podporovatelům naší činnosti – prodloužení tratě do Lovečkovic a obnovy kolejiště na horním nádraží Úštěk. V roce 2021 jsme museli řešit řadu administrativních úkonů spojených se stavebním povolením i s úředním povolením na již opravené úseky tratě. I přes pokračující podněty (česky: udání) ze strany některých jednotlivců i nadále pokračujeme ke společnému cíli.

Vánoční setkání na Úštěku 28.12.2021

Děkuji za vysokou účast a parádní atmosféru vánočního posezení na horním nádraží Úštěk v úterý 28.12.2021 odpoledne. Celkem se účastnilo 24 lidí z řad členů spolku, brigádníků, zástupců města Úštěk, sponzorů i našich nájemníků. Na setkání padlo mnoho nápadů na zatraktivnění lokality od těch základních (umístění veřejných WC, oplocení nádraží) až po velké plány do