Aktuálně

Veřejná brigáda 4.9.2022

Zveme Vás na veřejnou brigádu, která se uskuteční v neděli 4.9.2022 na horním nádraží Úštěk. Budeme se věnovat opravě rampy u skladiště a úpravě pozemků kolem mostu přes trať Lovosice – Česká Lípa. Děkujeme za Vaši účast.

Z veřejné brigády 7.8.2022

Srpnovou veřejnou brigádu jsme věnovali údržbě vložených výhybek, sekání pozemků kolem nádraží a došlo i na nátěry podhledů skladiště. Navázali jsme na týdenní práci dobrovolníků z Prahy (výpomoc zorganizoval p. Tomáš Suchomel). Děkujeme Všem za odvedenou práci.

Z veřejné brigády 3.7.2022

Na další veřejné brigádě byly provedeny práce na obnově pláště skladiště a opravě rampy. Očistil se most od zbytků snesených mostnic a uklidilo se kolejiště SŽ pod mostem. Vyzkoušela se vrtačka kolejnic, kterou jsme získali darem od vedoucího místního traťmistrovského okrsku. A nakonec se našel čas na jízdu autobusem do Zubrnic. Dík všem za účast,

Nákup kolejnic S49

Díky prostředkům na veřejné sbírce jsme odkoupili od SŽ kolejnice S49, deponované v kolejišti žst. Velké Březno. Po nařezání na 25m dlouhé pasy budou přepraveny na vhodnou deponii a časem budou použity na pokládku úseku u obce Touchořiny. Děkujeme za podporu.

Zajišťujeme další materiál

V současné době zajišťujeme další materiál na prodloužení tratě. Vedle odkoupení ocelových konstrukcí z tratě Lovosice – Česká Lípa navážíme na deponie u Úštěku betonové pražce SB5 a současně zajišťujeme smlouvy na odkup kolejnic tvaru T.