Nákup kolejnic S49

Díky prostředkům na veřejné sbírce jsme odkoupili od SŽ kolejnice S49, deponované v kolejišti žst. Velké Březno. Po nařezání na 25m dlouhé pasy budou přepraveny na vhodnou deponii a časem budou použity na pokládku úseku u obce Touchořiny. Děkujeme za podporu.