Z veřejné brigády 3.7.2022

Na další veřejné brigádě byly provedeny práce na obnově pláště skladiště a opravě rampy. Očistil se most od zbytků snesených mostnic a uklidilo se kolejiště SŽ pod mostem. Vyzkoušela se vrtačka kolejnic, kterou jsme získali darem od vedoucího místního traťmistrovského okrsku. A nakonec se našel čas na jízdu autobusem do Zubrnic. Dík všem za účast, další puzzle do skládačky doplněné (viz foto kompletního kolejiště). Petr Toman