Aktuálně

Z veřejné brigády 3.7.2022

Na další veřejné brigádě byly provedeny práce na obnově pláště skladiště a opravě rampy. Očistil se most od zbytků snesených mostnic a uklidilo se kolejiště SŽ pod mostem. Vyzkoušela se vrtačka kolejnic, kterou jsme získali darem od vedoucího místního traťmistrovského okrsku. A nakonec se našel čas na jízdu autobusem do Zubrnic. Dík všem za účast,

Nákup kolejnic S49

Díky prostředkům na veřejné sbírce jsme odkoupili od SŽ kolejnice S49, deponované v kolejišti žst. Velké Březno. Po nařezání na 25m dlouhé pasy budou přepraveny na vhodnou deponii a časem budou použity na pokládku úseku u obce Touchořiny. Děkujeme za podporu.

Zajišťujeme další materiál

V současné době zajišťujeme další materiál na prodloužení tratě. Vedle odkoupení ocelových konstrukcí z tratě Lovosice – Česká Lípa navážíme na deponie u Úštěku betonové pražce SB5 a současně zajišťujeme smlouvy na odkup kolejnic tvaru T.