Z brigády Úštěk 1.-2.8.

Během víkendové brigády na horním nádraží v Úštěku (1.-2. srpna) se za pomoci brigádníků (někteří dorazili z Ostravy nebo i ze Švédska) podařilo uklidit skladiště, natřít námezníky, osadit spojkové šrouby a byla provedena montáž kolejového roštu. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc! 🙂

Veřejná brigáda 1.-2.8.2020

Další veřejná brigáda ZMŽ proběhne o prvním srpnovém víkendu (1.-2.8.2020) na horním nádraží Úštěk. Sraz po oba dny kolem 9:00 hod. Budeme pokračovat s opravami kolejiště a úpravou skladiště. Občerstvení a místo na přespání (karimatku a spacák sebou) zajištěno. Brigáda není jen dřina, plavky na koupání sebou…

Práce na obnově pokračují

V průběhu tohoto týdne pokračují práce na obnově dalšího úseku tratě. Od konce loňské obnovy v km 6,9 probíhají demontáže kolejnic, původních pražců a připravuje se pláň na pokládku železničního svršku (původní kolejnice, užité dřevěné pražce, regenerované upevňovadla a nové vrtule). 

Betonové pražce v Klínkách

Další dobrá zpráva. Zakoupili jsme za velmi výhodnou cenu několik tisíc použitých betonových pražců, které v těchto dnech necháváme skládat na různá místa tratě, zejména v bývalé stanici Lovečkovice. Na fotce níže jedna z našich nových deponií v Klínkách (cca 1,5 km před Lovečkovicemi). Přesně v tomto místě byla dříve vlaková zastávka Touchořiny.

Dovezení betonových pražců na Úštěk

Dnes byly složeny betonové pražce na bývalou koncovou stanici naší tratě – Úštěk horní nádraží. Celé bývalé kolejiště i bývalá výpravní budova je již 10 let (po velkém mnohaletém úsilí a za finančního přispění členů spolku) v našem majetku, a tak zvažujeme, zda obnovovat trať i z této strany a jít obnově ze Zubrnic do

Pražce rozmístěny v celém úseku

Povedlo se nám využít přítomnosti pracovního stroje k činnosti, která nám v létě ušetří mnoho hodin práce – nechali jsme rozmístit všechny pražce potřebné pro letošní obnovu v pravidelných intervalech po celé délce úseku 6,9 – 7,8. Tímto bly přípravné práce na obnovu ukončeny a nyní bude další postup při obnově záviset hlavně na kapacitě

Příprava pražců, vyřezávání vegetace

Abychom byli co nejlépe připraveni na obnovu v letošním roce (a letech dalších), necháváme postupně připravovat použité pražce, které se nám daří porůznu pořídit, poblíž trati. Na fotografii nová deponie v km 6,5. Také jsme se rozhodli nechat vyřezat postupně celou původní trať až do Úštěka (jak za pomoci externích firem, tak i díky pravidelným

Pomoc mechanizace

Za pomoci strojní mechanizace jsme nechali upravit některé části trati v úseku 6,9 – 7,8, který chceme letos dostat do sjízdného stavu. Výhodou je, že v celém úseku jsou ještě zachované kolejnice (na dalších 3 km směrem do Lovečkovic byly v letech 1998 -2010 postupně zcizeny) a tak je možno využít pracovní stroje. Fotografie z