Aktuálně

Cíl kampaně splněn!

Protože jsme během vybírání prostředků do kampaně dostali kromě pochval a uznání i několik nabídek na provedení prací za zvýhodněnou sazbu a také část potřebného materiálu na obnovu se nám povedlo koupit či sehnat za symbolickou cenu, nedávno jsme přepracovali rozpočet a přepočítali náklady na obnovu, které po úpravě činí o celou třetinu méně. Na

Další pražce zakoupeny

Povedlo se nám sehnat (po velkém úsilí jednoho našeho člena) 300 kusů vyřazených železničních pražců z jedné tratě v Praze, které jsme mohli odkoupit za symbolickou cenu. Dnes jsme do Zubrnic nechali přivézt první část, v příštích týdnech přivezeme zbytek. Veškeré potřebné pražce pro letošní obnovu tratě jsou tedy zajištěny.

Brigáda pro veřejnost

O uplynulém víkendu se konala další spolková brigáda pro veřejnost. Práce se převážně soustředily na obnovu tratě nad Zubrnicemi. I přes sobotní úmorné vedro a nedělní průtrž mračen se nám povedlo roznosit a zakolíčkovat 160 pražců.Dále jsme obnovili (našli, vyhrabali, postavili a natřeli) i několik kilometrovníků. Brigády se zúčastnilo 10 zájemců z řad veřejnosti i ze

Odbagrování původního štěrku

V druhé půli srpna jsme začali bagrovat původní štěrk, který byl nevyhovující, protože v něm bylo přimícháno plno hlíny zbytky původních pražců a dalších nečistot. Je tedy potřeba ho komplet odtěžit, což je aktivita, která bude probíhat přibližně do poloviny září.

Práce zahájeny – odvodnění zářezu

V době postupného snášení starých kolejnic minulý a tento týden jsme objednali odbornou firmu, jejíž pracovníci se pustili do odvodnění zářezu v km 6,4-6,5. V tomto úseku totiž za 40 let bez provozu vzniklo několik nových pramenišť a v některých místech připomínal spíš bažinu než těleso železniční tratě. Odvodnění bylo vytvořeno velmi kvalitně a v

Práce zahájeny – snášení kolejnic

V druhé polovině června bylo již na kampaňovém účtu dostatek prostředků, abychom mohli vyčerpat první část a zaplatit pracovníky, kteří postupně v celém obnovovaném úseku snesli původní kolejnice. Ty jsou však většinou ve velmi zachovalém stavu, takže je budeme moci znova využít. Na rozdíl od starých shnilých pražců, které se budou muset všechny vyřadit.

Studenti ČVUT zaměřili trať

Než jsme se mohli pustit do obnovy tratě (spočívající ve snesení původních kolejí a vytrháním starých, většinou shnilých pražců ), bylo potřeba vše odborně zaměřit. Naštěstí dlouhodobě spolupracujme s katedrou železničních staveb na stavební fakultě ČVUT, takže jsme mohli využít jejich služeb. Studenti třetího ročníku, kteří dorazili do Zubrnic na pětidenní pobyt v rámci geodetické