Práce zahájeny – snášení kolejnic

V druhé polovině června bylo již na kampaňovém účtu dostatek prostředků, abychom mohli vyčerpat první část a zaplatit pracovníky, kteří postupně v celém obnovovaném úseku snesli původní kolejnice. Ty jsou však většinou ve velmi zachovalém stavu, takže je budeme moci znova využít. Na rozdíl od starých shnilých pražců, které se budou muset všechny vyřadit.