Práce zahájeny – odvodnění zářezu

V době postupného snášení starých kolejnic minulý a tento týden jsme objednali odbornou firmu, jejíž pracovníci se pustili do odvodnění zářezu v km 6,4-6,5. V tomto úseku totiž za 40 let bez provozu vzniklo několik nových pramenišť a v některých místech připomínal spíš bažinu než těleso železniční tratě. Odvodnění bylo vytvořeno velmi kvalitně a v rekordně krátké době, v těchto dnech již probíhají dokončovací práce. Dotčený úsek přestal být zaplavován a přebytečná voda je odváděna novými rourami podél tratě směrem ke stanici a poté do obce k potoku. Můžeme tak nyní přikročit k sanaci sesunutého svahu, kdy díky podmáčení nám z pravé strany postupně sjelo velké množství hlíny do profilu tratě. Všechnu tuto hlínu necháme postupné odvést bagrem mimo naší dráhu.