Zaměřování tratě do Lovečkovic

Dnešní sněhová vánice nebyla překážkou v pokračování prací na trati. Projektanti zaměřují úsek od km 8,0 až do Lovečkovic (km 10,7).