Údržba Lovečkovic

Zimní údržby se dočkaly i plochy stanice Lovečkovice. Na snímku vlevo je těleso dráhy do Verneřic (dnes pozemek spolku TRAMMUSEUM Lovečkovice). Vpravo bývalá trať do Úštěka.