První letošní práce Úštěk

První letošní práce v kolejišti na Úštěku: demontáž koleje č. 1 a 2, odtěžení původního zásypu (škváry), osazení odvodnění (příčný trativod) a úprava plochy pro zpětnou pokládku. Popelová jáma zůstane zachovaná a časem ji doplníme o vodní jeřáb!