Vyřezání stromů v obnovovaném úseku

V březnu 2019 jsme nechali vykácet stromy, které vyrostly na tělese trati a v bezprostřední blízkosti během 40 let nepoužívání tohoto úseku. Teprve poté jsme mohli začít přemýšlet, jak úsek obnovíme.