Z veřejné brigády 2. a 3.10.2021 Úštěk

Děkujeme za Vaši účast na říjnové brigádě. Stihli jsme vybetonovat dno popelové jámy. Pokračovali jsme také na kompletaci kolejiště a nátěru přístřešku.