Prodloužení tratě – záměr a aktuální situace:

ZMŽ potvrdila zájem o budoucí postupné zprovoznění celé trati Velké Březno – Úštěk odkoupením v její celé délce v roce 2008 od tehdejší Správy železniční dopravní cesty. Než se však přistoupilo k vlastním pracím nad Zubrnicemi, bylo nutné dokončit opravu úseku Velké Březno – Zubrnice a následně zajistit provoz historických vlaků krajské turistické linky T3.

Po určité stabilizaci situace na úseku Velké Březno – Zubrnice bylo přikročeno k obnově zaasfaltovaného přejezdu v km 6,308 těsně za dopravnou Zubrnice a prvních 50 metrů trati. V roce 2019 obnova trati dorazila do km 6,9 a o rok později k mostu přes Luční potok v km 8,0. Přestože ZMŽ postupovalo shodně jako v úseku Velké Březno – Zubrnice, vyvstaly ze strany Drážního úřadu požadavky na dopracování legislativy (dodatečné stavební povolení). Další požadavky přinesly i podněty obce Lovečkovice na různé instituce, například na Českou inspekci životního prostředí ve věci likvidace původních dřevěných pražců. Práce byly proto zastaveny a úsilí se zaměřilo na splnění výše uvedených požadavků.

V roce 2021 byla zahájena investiční akce Správy železnic „revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“, která prochází i přes nádraží Úštěk. Otevřela se vhodná příležitost opět připojit nádraží Úštěk horní k síti Správy železnic. Využilo se i volných kapacit, které by jinak pokračovaly v obnově trati do Lovečkovic a přesměrovaly se na opravu nádraží Úštěk horní. Zde byla situace jednodušší – trať zde není památkově chráněna. Základní obnova kolejiště včetně spojení s dolním nádražím byla dokončena v roce 2022 (v současnosti se řeší legislativa, například vlečková smlouva a provozní řád).

To jsou důvody, proč jsme možná nepochopitelně „přeskočili“ obnovu a věnovali se koncovému nádraží. Chceme však naše příznivce ujistit, že po vypořádání všech legislativních požadavků se na staveniště v úseku Zubrnice – Lovečkovice zase vrátíme a budeme informovat o dalších obnovených metrech trati. Obnovené nádraží v Úštěku navíc dobře poslouží pro další muzejní aktivity včetně deponie části vozového parku, které se už dnes do Zubrnic nevejdou. První vlak bychom na horním nádraží v Úštěku chtěli přivítat ještě v letošním roce.