Příprava pražců, vyřezávání vegetace

Abychom byli co nejlépe připraveni na obnovu v letošním roce (a letech dalších), necháváme postupně připravovat použité pražce, které se nám daří porůznu pořídit, poblíž trati. Na fotografii nová deponie v km 6,5. Také jsme se rozhodli nechat vyřezat postupně celou původní trať až do Úštěka (jak za pomoci externích firem, tak i díky pravidelným brigádám pro naše členy a pro veřejnost), aby neobnovená část tratě mohla sloužit dočasně alespoň jako stezka pro pěší. Fotografie jsou z 24. února. Autorem opět Karel Kobík.