Pražce rozmístěny v celém úseku

Povedlo se nám využít přítomnosti pracovního stroje k činnosti, která nám v létě ušetří mnoho hodin práce – nechali jsme rozmístit všechny pražce potřebné pro letošní obnovu v pravidelných intervalech po celé délce úseku 6,9 – 7,8. Tímto bly přípravné práce na obnovu ukončeny a nyní bude další postup při obnově záviset hlavně na kapacitě firem a množství vybraných příspěvků. Za jakoukoli podporu velmi děkujeme!