Práce pokračují i v roce 2020

Příznivé počasí začátku roku zavedlo na naši trať sponzorskou mechanizaci. Tato je využita k dočištění úseku od přejezdu do km 6,9. Po dohodě s majiteli okolních pozemků jsou upravovány svahy a bude provedeno levé odvodnění zářezu. Zároveň se naváží ze dvou lokalit vyzískané dřevěné pražce – celkem 800 ks (část na prodloužení, část na deponii na údržbu dolního úseku tratě). Podle počasí se bude pokračovat i nad km 6,9 (terénní úpravy svahů, návoz pražců) a po ukončení těžby dřeva pod vedením ČEZ i na provozovaném úseku (úpravy odvodnění, dosypání škváry). Odvozy starých pražců na likvidaci budou zahájeny v únoru.