Pomoc mechanizace

Za pomoci strojní mechanizace jsme nechali upravit některé části trati v úseku 6,9 – 7,8, který chceme letos dostat do sjízdného stavu. Výhodou je, že v celém úseku jsou ještě zachované kolejnice (na dalších 3 km směrem do Lovečkovic byly v letech 1998 -2010 postupně zcizeny) a tak je možno využít pracovní stroje. Fotografie z 6.2.2020. Autorem fotografií je náš člen Karel Kobík.