Nákup materiálu na prodloužení tratě

V tomto týdnu jsme i díky finanční pomoci dárců veřejné sbírky zakoupili 1300ks betonových pražců SB5, které budou spolu s již zakoupeným výziskem kolejnic S49 použity na plánovanou pokládku u obce Touchořiny.