Kolejiště na Úštěku dostává výslednou podobu !!

Druhý listopadový týden byl ve znamení letošní poslední velké sponzorské výpomoci. Na Úštěku bylo provedeno doštěrkování kolejiště včetně spojky, byly osazeny návěstidla, dosypána zarážedla a proveden zásyp nástupiště mezi kolejí č.1 a 3.