Jedem dál i v roce 2022

Děkuji všem podporovatelům naší činnosti – prodloužení tratě do Lovečkovic a obnovy kolejiště na horním nádraží Úštěk. V roce 2021 jsme museli řešit řadu administrativních úkonů spojených se stavebním povolením i s úředním povolením na již opravené úseky tratě. I přes pokračující podněty (česky: udání) ze strany některých jednotlivců i nadále pokračujeme ke společnému cíli. Těší mne nejen ohromný úspěch veřejné sbírky (za poslední měsíc se vybralo dalších skoro sto tisíc korun), ale i zájem o veřejné brigády. Ještě v lednu budeme pokračovat na povolených přesunech zbytků kulturní památky – kolejiva z okolí Lovečkovic a na odvozech starých dřevěných pražců k přetřídění.

V letošním roce nás čekají i příjemné záležitosti: vedle nákupu vyzískaných materiálů na další pokládky železničního svršku pod Lovečkovicemi se můžeme těšit na připojení horního nádraží Úštěk na železniční síť Správy železnic. O pokračujících pracích vás budeme informovat.

Přeju vám plné zdraví v roce 2022 a těším se s každým z vás na osobní shledanou.

Petr Toman, člen výboru ZMŽ