Foto z veřejné brigády

Brigáda 5. a 6.2.2022: Za pomoci sponzorské mechanizace se odstranily zbytky oplocení strážního domku. S velkým sebeobětováním jednotlivců byl z okolí domku odstraněn komunální odpad, který tam za poslední měsíce nahromadil místní bezdomovec. Dočistily se výběhy na železničním mostu, natřela se část prken ve skladišti a byla opravena i poškozená střecha. Děkujeme za velkou účast a za hromadu odvedené práce.