Foto z pokračujících prací

Níže opět několik foto s aktuálním stavem prací na naší trati v úseku 6,9 – 7,8 km. Fotky jsou ze dne 11.2.2020