O nás

Jsme spolek Zubrnická museální železnice a v našem majetku je bývalá trať Velké Březno – Zubrnice – Lovečkovice – Úštěk uvedená do provozu roku 1890. Tato v mnoha ohledech unikátní trať byla bohužel rozhodnutím tehdejších orgánů v roce 1978 zrušena.

Postupně se nám za velkého úsilí našich členů a dobrovolníků povedlo obnovit úsek dlouhý 6 km z Velkého Března do Zubrnic, kde od roku 2016 provozujeme za přispění ústeckého kraje víkendový provoz historických vlaků. Situace s provozem a udržováním obnovené tratě je nyní stabilizována a my jsme ve spolku přemýšleli, kam nasměrujeme naší další práci.

Velkým impulsem byl v létě 2018 sponzorský dar našeho člena Františka Korela, za který se obnovil přejezd za nádražím Zubrnice-Týniště a prvních 50 metrů tratě z celkových 12 kilometrů zničeného a nesjízdného úseku.

Protože se tato aktivita setkala s velkým ohlasem a dostali jsme spoustu podpůrných vzkazů i nabídky další finanční pomoci, nakonec jsme se na jaře 2019 na popud mnoha pamětníků, velkého počtu našich fandů a z nadšení nás samých rozhodli pokračovat v obnově za pomoci této kampaně.