Blog

Sypání štěrku

Dnes jsme v Zubrnicích přivítali lokomotivu 742 201 s 15 vagóny štěrku (vzhledem ke sklonovým poměrům tratě byly z velkého Března naváženy vždy po třech). Všechen štěrk se podařilo úspěšně vysypat do obnovovaného úseku nad nádražím.

Koleje položeny v délce 350 metrů.

V tomto týdnu byly položeny další pražce a na ně pásy kolejí, obnovená trať (pravda, zatím bez šťěrku, směrového srovnání a dalších úprav) je nyní dlouhá již 350 metrů. Do příštího týdne chceme nechat položit zbylých 150 metrů a obnovu dokončit. Další nové metry budou v příštím roce, pokud se nám opět podaří vybrat peníze

Cíl kampaně splněn!

Protože jsme během vybírání prostředků do kampaně dostali kromě pochval a uznání i několik nabídek na provedení prací za zvýhodněnou sazbu a také část potřebného materiálu na obnovu se nám povedlo koupit či sehnat za symbolickou cenu, nedávno jsme přepracovali rozpočet a přepočítali náklady na obnovu, které po úpravě činí o celou třetinu méně. Na

Další pražce zakoupeny

Povedlo se nám sehnat (po velkém úsilí jednoho našeho člena) 300 kusů vyřazených železničních pražců z jedné tratě v Praze, které jsme mohli odkoupit za symbolickou cenu. Dnes jsme do Zubrnic nechali přivézt první část, v příštích týdnech přivezeme zbytek. Veškeré potřebné pražce pro letošní obnovu tratě jsou tedy zajištěny.

Brigáda pro veřejnost

O uplynulém víkendu se konala další spolková brigáda pro veřejnost. Práce se převážně soustředily na obnovu tratě nad Zubrnicemi. I přes sobotní úmorné vedro a nedělní průtrž mračen se nám povedlo roznosit a zakolíčkovat 160 pražců.Dále jsme obnovili (našli, vyhrabali, postavili a natřeli) i několik kilometrovníků. Brigády se zúčastnilo 10 zájemců z řad veřejnosti i ze

Odbagrování původního štěrku

V druhé půli srpna jsme začali bagrovat původní štěrk, který byl nevyhovující, protože v něm bylo přimícháno plno hlíny zbytky původních pražců a dalších nečistot. Je tedy potřeba ho komplet odtěžit, což je aktivita, která bude probíhat přibližně do poloviny září.