Práce zahájeny – odvodnění zářezu

V době postupného snášení starých kolejnic minulý a tento týden jsme objednali odbornou firmu, jejíž pracovníci se pustili do odvodnění zářezu v km 6,4-6,5. V tomto úseku totiž za 40 let bez provozu vzniklo několik nových pramenišť a v některých místech připomínal spíš bažinu než těleso železniční tratě. Odvodnění bylo vytvořeno velmi kvalitně a v

Práce zahájeny – snášení kolejnic

V druhé polovině června bylo již na kampaňovém účtu dostatek prostředků, abychom mohli vyčerpat první část a zaplatit pracovníky, kteří postupně v celém obnovovaném úseku snesli původní kolejnice. Ty jsou však většinou ve velmi zachovalém stavu, takže je budeme moci znova využít. Na rozdíl od starých shnilých pražců, které se budou muset všechny vyřadit.

Studenti ČVUT zaměřili trať

Než jsme se mohli pustit do obnovy tratě (spočívající ve snesení původních kolejí a vytrháním starých, většinou shnilých pražců ), bylo potřeba vše odborně zaměřit. Naštěstí dlouhodobě spolupracujme s katedrou železničních staveb na stavební fakultě ČVUT, takže jsme mohli využít jejich služeb. Studenti třetího ročníku, kteří dorazili do Zubrnic na pětidenní pobyt v rámci geodetické

Zahájení kampaně v květnu

Kampaň na obnovu tratě byla slavnostně zahájena na začátku května jízdou na drezíně se starosty Zubrnic a Lovečkovic na hranice okresu a tedy i katastrů jejich obcí v kilometru 7,205. Obě obce naše aktivity velmi podporují, i díky nim jsme se do obnovy tratě mohli pustit.

První jízda nad Zubrnice

Na konci března po spálení většiny větví z pokácených stromů se uskutečnila průzkumná jízda nad Zubrnice po starých dlouho nepoužívaných kolejích ve stylu “kam až to půjde”. Dojeli jsme na hranice okresu v kilometru 7,2. Následovalo jedno kolejové pole rozmontované. Po jeho upevnění se dalo dojet až do kilometru 7,8. Zde koleje končí. V dalším