Dovezení betonových pražců na Úštěk

Dnes byly složeny betonové pražce na bývalou koncovou stanici naší tratě – Úštěk horní nádraží. Celé bývalé kolejiště i bývalá výpravní budova je již 10 let (po velkém mnohaletém úsilí a za finančního přispění členů spolku) v našem majetku, a tak zvažujeme, zda obnovovat trať i z této strany a jít obnově ze Zubrnic do

Pražce rozmístěny v celém úseku

Povedlo se nám využít přítomnosti pracovního stroje k činnosti, která nám v létě ušetří mnoho hodin práce – nechali jsme rozmístit všechny pražce potřebné pro letošní obnovu v pravidelných intervalech po celé délce úseku 6,9 – 7,8. Tímto bly přípravné práce na obnovu ukončeny a nyní bude další postup při obnově záviset hlavně na kapacitě

Příprava pražců, vyřezávání vegetace

Abychom byli co nejlépe připraveni na obnovu v letošním roce (a letech dalších), necháváme postupně připravovat použité pražce, které se nám daří porůznu pořídit, poblíž trati. Na fotografii nová deponie v km 6,5. Také jsme se rozhodli nechat vyřezat postupně celou původní trať až do Úštěka (jak za pomoci externích firem, tak i díky pravidelným

Pomoc mechanizace

Za pomoci strojní mechanizace jsme nechali upravit některé části trati v úseku 6,9 – 7,8, který chceme letos dostat do sjízdného stavu. Výhodou je, že v celém úseku jsou ještě zachované kolejnice (na dalších 3 km směrem do Lovečkovic byly v letech 1998 -2010 postupně zcizeny) a tak je možno využít pracovní stroje. Fotografie z

Práce pokračují i v roce 2020

Příznivé počasí začátku roku zavedlo na naši trať sponzorskou mechanizaci. Tato je využita k dočištění úseku od přejezdu do km 6,9. Po dohodě s majiteli okolních pozemků jsou upravovány svahy a bude provedeno levé odvodnění zářezu. Zároveň se naváží ze dvou lokalit vyzískané dřevěné pražce – celkem 800 ks (část na prodloužení, část na deponii na

Hrnky pro dárce nyní k dispozici.

Konečně máme k dispozici 100 ks hrnečků s motivem letošní kampaně, které jsme slíbili dárcům, kteří přispějí do kampaně Příští stanice: Lovečkovice! alespoň 1000 Kč. Prvních 6 kusů jsme rozdali v neděli na spolkové členské schůzi. Ostatní jsou připraveny pro Vás. Pokud jste jedním z dárců a ještě jste nám nedali kontakt, prosím ozvěte se

První vlak!

U příležitosti konání výroční členské schůze spolku jsme se společně svezli po 550 metrech obnovené tratě. Jednalo se zřejmě o první vlak s cestujícími v tomto úseku po 41 letech. Jsme rádi, že se dílo podařilo a již přemýšlíme, jak pojmeme v příštím roce obnovu dalších stovek metrů tratě. Moc děkujeme za podporu z Česka